7B

Sivuston ylläpitäjä ei vastaa linkkien sisällöstä ja soveltuvuudesta opetuskäyttöön.

 

SUORITTEET

FLIPPAA – VALMISTAUDU MAASTOTUNNILLE!

1. MAA – ELÄMÄN PLANEETTA (tuntimateriaali)

2. VESI (tuntimateriaali)

Luonnonvarana

Vedenkierto ja vuodenajat

Vedenpuhdistus

3. VESIEKOSYSTEEMI (tuntimateriaali)

4. PLANKTON (tuntimateriaali)

MIKROSKOOPPI

5. KASVIT JA LEVÄT (tuntimateriaali)


6.1 SELKÄRANGATTOMIEN ELINTAVAT JA MUODONVAIHDOS (tuntimateriaali)

6.2 SIMPUKKA JA RAPU (tuntimateriaali)

7. KALAT (tuntimateriaali)

8. SAMMAKKOELÄIMET JA MATELIJAT (ei käsitellä oppitunneilla)

9.1 VESILINTUJEN RAKENNE JA ELINTAVAT (tuntimateriaali)

9.2 VESILINTUJEN LISÄÄNTYMINEN (tuntimateriaali)

10. VESINISÄKKÄÄT (puuttuu)

 


11. ERILAISIA VESIEKOSYSTEEMEJÄ (ryhmätyö-materiaalia)

Makeat sisävedet

Itämeri

Valtameret

12. VESIENSUOJELU (käsitellään oppitunneilla jaksojen 6-10 yhteydessä)

Ilmastonmuutos

Biodiversiteetti

Liikakalastus

Tulokas- ja vieraslajit

Dumppaus

Luonnonsuojelu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s