7B

Sivuston ylläpitäjä ei vastaa linkkien sisällöstä ja soveltuvuudesta opetuskäyttöön.

 

SUORITTEET

FLIPPAA – VALMISTAUDU MAASTOTUNNILLE!

MAA – ELÄMÄN PLANEETTA (tuntimateriaali)

VESI (tuntimateriaali)

Luonnonvarana

Vedenkierto ja vuodenajat

Vedenpuhdistus

VESIEKOSYSTEEMI (tuntimateriaali)

PLANKTON (tuntimateriaali)

KASVIT  (tuntimateriaali)


SELKÄRANGATTOMAT (tuntimateriaali)

SIMPUKKA JA RAPU (tuntimateriaali)

KALAT (tuntimateriaali)

KALASTUS

SAMMAKKOELÄIMET JA MATELIJAT (ei käsitellä oppitunneilla)

LINNUT (tuntimateriaali)

LINTUJEN LISÄÄNTYMINEN (tuntimateriaali)

NISÄKKÄÄT (puuttuu)


 

JÄRVET

 

ITÄMERI

 

VALTAMERET

 

VESIENSUOJELU (käsitellään oppitunneilla jaksojen 6-10 yhteydessä)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s