9B

Sivuston ylläpitäjä ei vastaa linkkien sisällöstä ja soveltuvuudesta opetuskäyttöön.

SUORITTEET

YLEISIÄ

Applikaatioita

1. IHMINEN (tuntimateriaali)

2. SOLUT JA KUDOKSET (tuntimateriaali)

Applikaatiot

3. TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ

3.1 Luuston rakenne ja tehtävät (tuntimateriaali)

3.2 Lihasten rakenne ja tehtävät (tuntimateriaali)

4. VERENKIERTO JA HENGITYSELIMISTÖ

4.1 Veri ja verenkierto (puuttuu)

4.2 Hengityselimistö (tuntimateriaali)

5. RUUANSULATUS

5.1 Ruoansulatuselimistön rakenne ja tehtävät (tuntimateriaali)

5.2 Ravintoaineet ja niiden hajoaminen (tuntimateriaali)

 

6. ERITYSELIMISTÖ

6.1 Munuaiset (puuttuu)

6.2 Iho (puuttuu)

 

7. TAUDINAIHEUTTAJAT JA PUOLUSTUSMENETELMÄT

7.1 Mikrobit (tuntimateriaali)

 

7.2 Elimistön puolustusmenetelmät (tuntimateriaali)

Tartuntataudit

Elimistön puolustusmenetelmät

 

8. VIESTIJÄRJESTELMÄT

8.1 Hermosto (tuntimateriaali)

8.2 Hormonit (puuttuu)

9. AISTIT

9.1 Silmä (puuttuu)

9.2 Korva (tuntimateriaali)

9.3 Muut aistit (tuntimateriaali)

 

10. LISÄÄNTYMINEN

11. PERINNÖLLISYYS JA YMPÄRISTÖ (tuntimateriaali)

12. PERINNÖLLISET OMINAISUUDET

13. BIOTEKNOLOGIA

Geenimuunneltuja eliöitä

14.-15. EVOLUUTIO

Elämän synty

Ihmisen evoluutio

Evoluution todisteet ja mekanismit

Applikaatiot

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s